{{stentor.needs-javascript}}

Inbyggnadsenheter

För automatiserade system eller inbyggnad i specialmaskiner erbjuder vi bl.a. inbyggnadsenheter såsom förpackningsbord med flera klammerenheter i rad för handsfree klammring av papp.

Kontakta oss för möjligheterna. Möjligheterna är många.

Förpackningsbord med 6 kartonghäftare Kihlberg JK 561

Förpackningsbord med 6 kartonghäftare Kihlberg JK 561

Kartongförslutare för handsfri förslutning av wellpappslådor

Hanterar olika kartongformat. Fråga efter möjligheterna!

Se produktdetaljer
Klammeranordning med flera klammerenheter

Klammeranordning med flera klammerenheter

Klammeranordning med 1 upp till 4 klammerenheter.
För förslutning av blåsförpackningar, påsar, osv. och för infästning av plast mot trä eller wellpapp.

Kontakta oss för mer information.

Se produktdetaljer
Inbyggnadsenhet Mezger C13

Inbyggnadsenhet Mezger C13

Vi erbjuder åtskilliga kartonghäftare som kan byggas in i andra system.

Kontakta oss för möjligheterna!

Se produktdetaljer