Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Sealmachines en krimpmachines

Krimpfolie wordt gebruikt voor promotionele toepassingen maar wordt ook veel toegepast bij het verpakken van losse producten of voor het het bundelen van meerdere producten. De krimpfolie vormt een huls rond het product, wordt dichtgelast tot een volledig gesloten zak. Een krimptunnel zorgt voor een mooie gesloten krimpverpakking. Deze vorm heet gesloten krimpverpakken. Kijk op onze website naar een vorm van open krimpverpakken bij het verpakken en groeperen van potten pindakaas.

Contimeta heeft veel ervaring met krimp- en sealmachines voor zowel food als non-food producten.


Krimpfolie wordt veel toegepast bij het verpakken van een los product maar ook voor het bundelen van meerdere producten. De afmetingen en de aard van de te verpakken producten kunnen zeer uiteenlopen. Hiermee variëren ook de toe te passen folie en de krimpverpakkingsmachines waarmee de krimpfolie wordt aangewend. De folie, de krimpverpakkingsmachine en het te verpakken product zijn nauw op elkaar afgestemd.

Het krimpproces geschiedt altijd in twee delen: eerst wordt de folie om het product heen gelegd en vervolgens wordt de folie door verhitting om het product heen gekrompen. Voor het aanbrengen van de folie staat een breed gamma aan oplossingen ter beschikking.

Bepalend voor de juiste keuze zijn producteigenschappen, benodigde capaciteit en de te verwerken foliesoort. Ook voor de tweede stap uit het proces, het krimpen zelf, staat een ruim assortiment aan oplossingsmogelijkheden ter beschikking. Soms zijn de twee processtappen in één machine gecombineerd.

Het mag duidelijk zijn dat dit een zeer uitgebreid aanbod machines oplevert. Op de website wordt een belangrijk deel getoond van onze verpakkingsmogelijkheden.

In dit hoofdstuk treft u sealmachines, krimpmachines, gecombineerde verpakkingsmachines, losse krimptunnels en bundelmachines voor food en non-food aan. Uit dit ruime en volledige aanbod kunnen wij voor u een perfecte keuze maken, die recht doet aan al uw eisen.