Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Kunststofband omsnoeringsband informatief

21 november 2017, 13:00

Kunststofband, de details

Klik hier voor de productgroepen

Om de mogelijkheden van kunststofband en een omsnoeringsmachine goed te kunnen begrijpen moeten we dieper op de materie ingaan.

Grondstof kunststofband

Waar namelijk bij staalband de eigenschappen zijn aan te geven in een beperkt aantal parameters, als flexibiliteit, breeksterkte en oppervlakte behandeling, zijn de eigenschappen van kunststofband veel meer uiteenlopend. Daarom geven we na een korte inleiding van het productieproces een overzicht van de diverse keuzemogelijkheden in relatie met het gebruik van de omsnoeringsmachine.

De productie van kunststofband / omsnoeringsband

Er zijn meerdere soorten band. In de schema's is het productieproces van de twee belangrijkste soorten weergegeven, te weten PP en PET. In het geval van PP is de belangrijkste grondstof een granulaat van polyproplyleen, in het geval van PET is dit een gerecycled PET materiaal (bijvoorbeeld uit PET-flessen of cassettes).

De grondstoffen worden geladen door een hopper, waarna deze door een wormwiel worden voortgestuwd. Hierbij verandert het ruwe materiaal in een stroopachtige substantie (218 °C). Deze substantie komt als één vlak- of meerdere stroken uit een mal en wordt ter afkoeling door een waterbak geleid. Daarna wordt het materiaal verstrekt onder verhitting. Dit strekken zorgt ervoor dat de moleculen in één richting georiënteerd worden en is daarmee bepalend voor de rek- en sterkte eigenschappen van het materiaal. In het geval van PET wordt nog een tweede keer verstrekt zonder verhitting. Tot slot wordt het band voor het opspoelen eventueel geprofileerd en een laatste keer verhit en weer afgekoeld. Dit wordt ook wel "annealing" genoemd wat dient om het materiaal te homogeniseren en te ontdoen van spanningen.

Productieproces kunststofband

Getrokken versus gesneden kunststofband
Bij het productieproces kan het materiaal als één vlak of als meerdere stroken uit de extruder komen. Deze stroken vormen dan later het zogenaamde getrokken band. De wijze van produceren is bepalend voor de technische eigenschappen van het band.

Getrokken versus gesneden kunststofband

Eigenschappen getrokken band

 • ronde kanten
 • lage rek producten
 • geschikt voor sluiten met lastong technologie
Eigenschappen gesneden band
 • nauwkeuriger qua afmeting
 • minder kromming
 • rechte hoeken
 • kan twee kanten oprekken (bi-oriëntatie, beter bestand tegen splitten)
 • geschikt voor sluiten d.m.v. wrijvingstechnologie

Samenvattend kan men stellen dat gesneden band technisch zeer goede eigenschappen heeft, het band is echter niet altijd even goed te verwerken.


Geprofileerd versus glad band

Band kan zowel glad als geprofileerd worden geleverd. Bepalend voor de keuze is veelal de wijze waarop het band verwerkt wordt door de omsnoeringsmachine. Indien de sluiting bewerkstelligd wordt door een frictiemechanisme, kiest men meestal voor glad. Indien de sluiting is gebaseerd op een lastongmechanisme, kiest men meestal voor geprofileerd band. Echter op deze regel zijn uitzonderingen. Moderne apparatuur kan vaak zowel geprofileerd als glad band verwerken. Wat is de reden dat band geprofileerd wordt?

Geprofileerd versus glad kunststofband

Dit heeft een aantal voordelen:

 • Wanneer het band door een machine verwerkt moet worden, verkrijgt men door de grotere oppervlakte een snellere versmelting van het materiaal. Dit is relevant voor de sluiting. Te weinig profiel kan dus leiden tot een slechte sluiting. Bij verwerking met de hand leidt de profilering tot een betere grip.
 • Naast de betere verwerkingseigenschappen, verbetert de profilering de eigenschappen van het product, zoals flexibiliteit en scheurweerstand.

 

Spanningsverlies diverse kunststofbandsoorten

Breeksterkte, elasticiteit en spannigsverlies

De belangrijkste karakteristiek is de minimale breeksterkte. Deze wordt aangeduid in daN (decaNewton). Ook de elasticiteit van het kunststofband is belangrijk. Kunststofband zal na uitrekking willen herstellen tot zijn oorspronkelijke formaat. Na een lange periode heeft kunststofband de eigenschap om te ontspannen (iets te rekken) en zijn elastische eigenschappen enigszins te verliezen. Dit noemen we spanningsverlies.

Gering spanningsverlies PET kunststofband maakt het geschikt voor de blikindustrie

Hoe het spanningsverlies van de verschillende soorten omsnoeringsband zich tot elkaar verhouden, laat zich goed weergeven in de onderstaande grafiek. De grafiek laat zien, dat de spanning van PP band na een paar dagen tot circa 35% van de oorspronkelijke spanning is teruggelopen. Bandstaal laat een zeer klein spanningsverlies zien, PET ligt qua eigenschappen in de buurt van bandstaal en nylon (composiet) ligt hier weer tegenaan.

De grafiek gaat er wel vanuit dat de bovengrens van de elasticiteit niet overschreden is. Boven deze grens, de elasticiteitsgrens, is er geen herstellend vermogen van het materiaal meer mogelijk.

Hoogwaardig PET-kunststofband voor beton- en steenindustrie


PP kunststofband of PET-band

Er bestaat een uiteenlopende reeks van soorten band. Te noemen zijn textielband, nylon, composiet etc. In de verpakking is PP band of PET band het meest voorkomend. De breeksterkte, elasticiteit en spanningsverlies eigenschappen van PP is kwalitatief minder dan het later ontwikkelde PET. De prijs is echter gunstiger, zodat afhankelijk van de toepassing in veel gevallen PP band volstaat.
Hoe weten we of we met PP of PET te maken hebben?

Hoe weten we of we met PP of PET te maken hebben?
Polypropyleen (PP) is dof en heeft meestel een ruitjesprofiel. PP wordt in een aantal standaardkleuren gefabriceerd, zoals zwart, blauw, wit en geel. Polyester
(PET) glanst en wordt vaak uitgevoerd in de kleuren groen of zwart. PP is in de lengterichting gemakkelijk te scheuren. Bij PET is dit veel moeilijker. Het soortelijk gewicht van PP ligt lager dan dat van PET. Wanneer het in water wordt gelegd, blijft PP drijven. PET zinkt naar de bodem.

PP of PET kunststofband?

Aandachtsgebieden
Vooropgesteld dat de oorzaak van kwaliteitsproblemen niet alleen gezocht hoeft te worden in het band (het kan ook aan de omsnoeringsapparaten of omsnoeringsmachines liggen) zijn er een aantal belangrijke aandachtsgebieden.

1) Stofvorming
De meeste oorzaken die met stofvorming te maken hebben worden pas in een laat stadium opgemerkt. Dit stof komt tijdens het omsnoeren vrij omdat band nu eenmaal zachter is dan het staal, waar het tijdens het bewerkingsproces mee in aanraking komt. Dit houdt in dat er wat materiaal in het omsnoeringsapparaat of in de omsnoeringsmachine kan achterblijven. Dit kan op termijn leiden tot storing. Dit kan worden voorkomen door de apparatuur geregeld schoon te blazen.

Aandachtsgebieden kunststofband omsnoeringsband

2) Camber (kromming)
Camber is de kromming van het materiaal in breedterichting. Ieder materiaal heeft wel enige camber en het moet dan ook voldoen aan bepaalde normen. Machineband mag weinig camber hebben, omdat het band via veel geleidingen wordt doorgevoerd. Ieder aanrakingspunt is een kans op storing en met teveel camber kan een aanrakingspunt tot vastlopen leiden. De toleranties m.b.t. camber bij gebruik van handapparatuur zijn groter. De mate van kromming kan ruwweg visueel vastgesteld worden door band langs een rechte lijn op de grond neer te leggen.

3) Beschadigde uiteinden
Ruwe of ongelijke uiteinden kunnen toevoerproblemen veroorzaken alsmede stofvorming en "vogelnestjes". Deze laatste ontstaan wanneer het kopse uiteinde blijft haken terwijl de machine materiaal blijft aanvoeren. Het band wordt dan als ware geshredderd.

Gespleten einden kunststofband


4) Splijten
Dit komt meestal voor bij PP-band. PET-band splijt niet zo snel. Het kan veroorzaakt zijn door een te hoge trekspanning, toevoerproblemen en/of lasproblemen.

Smalband kunststofband

5) Loslatende spoelen
Loslatende spoelen ontstaan wanneer de spoel niet opgewonden is met een juiste spanning. De spoel valt dan letterlijk uit elkaar.


Veelgestelde vragen

Hoe verwijder ik veilig het omsnoeringsband?
Omdat het band onder spanning staat kunnen er grote krachten vrijkomen bij het doorknippen van het materiaal. Oogbescherming is dan ook aan te raden. Het beste is om uw linkerhand op het band te plaatsen, stabiel te gaan staan en het band door te knippen. Het band zal dan de andere kant op springen. Zorg dat daar niemand staat.

Heeft zonlicht invloed op de kwaliteit van het of band?
De ultraviolette straling in het zonlicht kan de sterkte eigenschappen nadelig beïnvloeden. Als de kleur van het band een rol speelt (presentatie) is dit iets om rekening mee te houden. Zwart band is zeer bestendig tegen dit effect. Wit band daarentegen is gevoelig voor ultraviolette straling.

Kunststofband omsnoeringsband bedrukt

Wat is het verschil tussen PP-band en PET-band omsnoeren?
In het algemeen kan men stellen dat PET een hogere breeksterkte heeft en meer herstellend vermogen. PET heeft sterkte eigenschappen die bandstaal benaderen. PP daarentegen is goedkoper.

Wat is de sterkte van warmtelas t.a.v. frictielas?
Ook hier kunnen we stellen, dat een warmtelas een breeksterkte kan genereren van 70-90% van de oorspronkelijke sterkte. Frictie genereert 55-60% van de oorspronkelijke sterkte.

Is de dikte een belangrijke factor op de sterkte van het band?
Niet altijd, ook het profiel kan een factor zijn, evenals de samenstelling van het materiaal.

Kan PP-band apparatuur ook worden gebruikt voor PET?
Nee, niet altijd, lees hiervoor de gebruikershandleiding.

Hoe bepaal ik de juiste tunnelafmeting bij een automatische omsnoeringsmachine?
U bepaalt de maximale afmetingen van het product, dat u wilt omsnoeren. Daar telt u ongeveer ca. 5 cm bij om de nodige speling te verkrijgen en juist te kunnen lassen.

Kunststofband omsnoeringsband

Waar moet u rekening mee houden bij het bestellen van kunststofband?
Wanneer u voor de eerste keer uw product wilt omsnoeren is het raadzaam advies te vragen bij één van onze specialisten. Wanneer u weet wat voor band u wilt bestellen kunt u telefonisch contact met ons opnemen en ons uw wensen opgeven. Het is dan wel belangrijk goed te definiëren wat u nodig heeft.

Bij het definiëren van spoel en band dient u rekening te houden met volgende aspecten:

 • binnendiameter
 • bandbreedte
 • bandafwerking
 • banddikte
 • bandkleur
 • breeksterkte
 • bandrekeigenschappen
 • hoe wordt de omsnoering toegepast, manueel of met een omsnoeringsmachine, automatisch, half- of volautomatisch

Kunststofband omsnoeringsband sluiting met zegel

Storingen
Bij storingen ligt de oorzaak vaak in het niet vakkundig plaatsen van de spoel op de omsnoeringsmachine of de afroller.
Bij het plaatsen van de spoel op de afroller dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:

 • De aflooprichting, deze wordt meestal aangegeven met een pijl op zijkant de rol.
 • Verwijder het materiaal dat de spoel bij elkaar houdt pas als de spoel goed bevestigd is op de afroller.
 • Indien zich karton aan de zijkant bevindt van de spoel, kunt u dit laten zitten, dit zit niet in de weg bij het afrollen.


Kunststofband omsnoeringsband met lassluitingOns assortiment kunststofband (omsnoeringsband)

 


Kunststofband omsnoeringsband nodig? Contimeta helpt u graag!