{{stentor.needs-javascript}}

Batteridrivna bandningsverktyg

Bandningsverktyg lämpar sig mycket väl för bandning av stora paket och när bandningsarbetet utförs på skiftande arbetsplatser. Batteridrivna verktyg används både för vertikal och horisontell bandning.

Vi har delat upp våra handapparater beroende på kraftkällan:

  • Manuella bandningsverktyg
  • Batteridrivna bandningsverktyg
  • Pneumatiskt drivna bandningsverktyg


Våra manuella och batteridrivna bandare kräver ingen extern strömkälla.
Manuella bandningsverktyg försluter bandet med en plomb, de batteridrivna och pneumatiska bandningsverktyg försluter plastbandet med friktionssvets. Friktionen orsakar värme som får plastbanddelarna att smälta samman. Svetsens brotthållfasthet är ungefär 70-80 % av plastbandets draghållfasthet, beroende på bandkvalitet.

Bandspänningen varierar mellan 0 till 4 000 Newton.

Bandningsverktyg Contistrap 180

Bandningsverktyg Contistrap 180

Den senaste generationen batteridrivna bandningsverktyg: Contistrap 180. Bandning med ett enda knapptryck!

Mycket pålitligt och användarvänligt batteridrivet bandningsverktyg som väger endast 3,5 kg (inkl. batteri). Justerbar bandspänning upp till max. 180 kg.
Verktyget är avsett för lätta till medeltunga applikationer och fungerar för platta och runda ytor. Enkel bandinmatning.

Se produktdetaljer
Bandningsverktyg Contistrap 280

Bandningsverktyg Contistrap 280

En ny generation bandningsverktyg Contistrap 280. Bandning med ett enda knapptryck! Vår Contistrap 280 är det lättaste batteridrivna bandningsverktyg i sin klass (3,7 kg inkl. batteri). Justerbar bandspänning upp till max. 280 kg.

Se produktdetaljer
Bandningsverktyg Contistrap 450

Bandningsverktyg Contistrap 450

En ny generation bandningsverktyg Contistrap 450. Bandning med ett enda knapptryck! Justerbar bandspänning upp till max. 450 kg. Lämpar sig särskilt väl för stora bandbredder (19 och 25 mm) och andra tunga applikationer.

Se produktdetaljer
Orgapack batteridrivet bandningsverktyg OR-T 250

Orgapack batteridrivet bandningsverktyg OR-T 250

Senaste generation Orgapack batteridrivna bandningsverktyg för spänning och svetsning av plastband genom värmesvetsning. Enklare, snabbare och säkrare.

Se produktdetaljer
Orgapack batteridrivet bandningverktyg OR-T 400

Orgapack batteridrivet bandningverktyg OR-T 400

En tyngre version av den OR-T 250. Les mer.

Se produktdetaljer
Orgapack batteridrivet bandningsverktyg OR-T 50

Orgapack batteridrivet bandningsverktyg OR-T 50

Batteridrivet plastbandningsverktyg för manuell spänning och förslutning med friktionssvets.

Se produktdetaljer