{{stentor.needs-javascript}}

Bandningsmaskiner för stålband

Stålbandning eller förankring med stålband är för vissa applikationer nästan ett måste, till exempel när det krävs hög hållfasthet. Utvecklingen av bland annat PET har dock lett till att plastband används i allt större utsträckning. Numera skulle stålband inom allt fler användningsområden till och med kunna ersättas med plastband.

De flesta stålbandningsverktyg och bandningsmaskiner för stålband levereras normalt direkt från lager. Vi erbjuder också kundspecifika lösningar. Använd vår expertis, vi har branscherfarenhet sedan 1932.

Buntning eller bandning med stålband är en mycket adekvat metod för effektiv bandning av gods. Den höga hållfastheten och låga töjningen möjliggör en mycket säker förslutning, något som kan vara ett måste när det rör sig om tunga produkter.

I fråga om stålbandets styrka, jämnhet, töjning och flexibilitet arbetar Contimeta efter höga kvalitetsnormer. Stålbandets begränsning är den låga töjningen, som reducerar bandets förmåga att motstå stötbelastning.

På grund av den låga töjningen förlorar stålband snabbt mycket av den ursprungliga spänningen och är därför inte det bästa valet om bandningen ger en volumminskning, exempelvis vid buntning eller bandning av trä. När det däremot krävs en mycket hög draghållfasthet eller när mycket varma produkter skall bandas är stålband den ideala lösningen. Contimeta säljer ett brett sortiment av bandningsmaskiner för stålband. Bandningsmaskiner för stålband och verktyg avsett för spänning och förslutning med stålband levereras direkt från lagret.