{{stentor.needs-javascript}}

Manuella bandningsverktyg utan plombförslutning

För hantering av stålband krävs det krävs speciella manuella eller (halv)pneumatiska stålbandningsverktyg. Dessa verktyg lämpar sig alltså inte för förslutning av plastband. Vi skiljer mellan stålbandningsverktyg med plombförslutning och stålbandningsverktyg utan plombförslutning. När något skall plomberas kan man antingen använda en separat bandspännare och plomberingstång eller ett kombinationsverktyg.

Ett manuellt bandningsverktyg för stålband utan plombförslutning spänner, försluter och klipper av bandet på ett snabbt och enkelt sätt. Det krävs inga plomber utan stålbandet försluts genom att speciella inskärningar i stålbandet hakar in i varandra när bandet spänns. Detta bandningssätt är särskilt lämpligt när stålbandet utsätts för töjning men bandningen inte resulterar i volymförlust.

Pneumatiskt drivna handbandningsverktyg används för samma typ av applikationer som manuella handbandningsverktyg. Till skillnad från de manuella bandningsverktygen för stålband utförs spänningen i luftdrivna bandningsverktyg pneumatiskt. Högre produktivitet och jämn bandspänning är de mest framträdande fördelarna med pneumatiskt bandning. Dessutom är det förstås mindre ansträngande att arbeta med ett pneumatiskt bandningsverktyg än med ett manuellt bandningsverktyg.

Contispan handbandningsverktyg

Contispan handbandningsverktyg

Utmärkt Titan handbandningsverktyg för manuell spänning och plomblös förslutning av alla sorters stålband upp till 0,63 mm bandtjocklek.

Se produktdetaljer
Bandningsverktyg stålband JK 1219

Bandningsverktyg stålband JK 1219

Utmärkt Kihlberg handbandningsverktyg JK 1219 för manuell spänning och plomblös förslutning av alla sorters stålband med en bandtjocklek upp till 0,63 mm.

Se produktdetaljer
Contispan halvautomatiskt handbandningsverktyg

Contispan halvautomatiskt handbandningsverktyg

Handbandningsverktyg för manuell spänning och pneumatiskt plomblös förslutning av alla sorters stålband från 0,5 upp till 0,8 mm tjock automatband och till 0,63 tjock Megaband eller Megaflexband.

Se produktdetaljer
Contispan helautomatiskt handbandningsverktyg

Contispan helautomatiskt handbandningsverktyg

Handbandningsverktyg för pneumatisk spänning och plomblös förslutning av alla sorters stålband från 0,5 upp till 0,8 mm tjock Automatenband och upp till 0,63 mm tjock Megaband eller Megaflexband.

Se produktdetaljer