{{stentor.needs-javascript}}

Botten- och planhäftare

För bottenhäftning av wellpapplådor med klammar kan vi erbjuda våra kunder en bottenhäftare i olika modeller. Bottenhäftaren finns i mekaniskt utförande med fotpedal och i pneumatiskt utförande.

Planhäftare lämpar sig däremot ej för bottenförslutning utan är avsedda för förslutning av specialemballage, t.ex. plana förpackningar, flak lock och dyl.

Bottenhäftare Kilhlberg JK B561 manuell

Bottenhäftare Kilhlberg JK B561 manuell

Den B561 bottenhäftaren används för bottenförslutning av wellkartonger. Manuellt utförande. Fotpedaldriven.

Klammerbredd 32 mm
Tjocklek 0,9 mm
Klammerlängd: 15, 18 och 22 mm

Se produktdetaljer
Bottenhäftare Kilhlberg JK B560 manuell

Bottenhäftare Kilhlberg JK B560 manuell

Den JKB560 bottenhäftaren används för bottenförslutning av wellkartonger. Manuellt utförande. Fotpedaldriven.

Klammerbredd 35 mm
Tjocklek 0,9 mm
Klammerlängd 15, 18 och 22 mm

Se produktdetaljer
Bottenhäftare Kilhlberg JK B53 manuell

Bottenhäftare Kilhlberg JK B53 manuell

Denna manuella bottenhäftare är avsedd för att försluta wellkartonger o.dyl. med klammer.
Kan också fås i pneumatiskt utförande.

Klammerbredd 14,9 mm
Tjocklek 0,6 mm
Klammerlängd 9, 12 och 15 mm

Se produktdetaljer
Bottenhäftare Kilhlberg JK B561 tryckluftsdriven

Bottenhäftare Kilhlberg JK B561 tryckluftsdriven

Denna tryckluftsdrivna bottenhäftare är avsedd för bottenförslutning av wellpappslådor o.dyl. i olika tjocklekar med bredklammer.

Kan också fås i manuellt utförande med fotpedal.

Klammerbredd 32 mm
Trådtjocklek 0,9 mm
Klammerlängd 15, 18 och 22 mm

Se produktdetaljer
Bottenhäftare Kilhlberg dubbel JK B561 tryckluftsdriven

Bottenhäftare Kilhlberg dubbel JK B561 tryckluftsdriven

Denna tryckluftsdrivna dubbla bottenhäftare är avsedd för bottenförslutning av wellpappslådor o.dyl. i olika tjocklekar med bredklammer.

Lämplig för klammer i benlängderna 15, 18 och 22 mm, 0.9 mm tjocklek och 32 mm klammerbredd.

Se produktdetaljer
Bottenhäftare Kilhlberg JK B560 tryckluftsdriven

Bottenhäftare Kilhlberg JK B560 tryckluftsdriven

Denna tryckluftsdrivna bottenhäftare är avsedd för bottenförslutning av wellpappslådor och dyl. med klammer.

Lämplig för klammer i benlängderna 15, 18 och 22 mm, 0,9 mm tjocklek och 32 mm. klammerbredd.

Se produktdetaljer
Bottenhäftare Kilhlberg JK B53 tryckluftsdriven

Bottenhäftare Kilhlberg JK B53 tryckluftsdriven

Denna tryckluftsdrivna bottenhäftare är avsedd för att försluta wellkartonger o.dyl. med klammer.

Lämplig för klammer i benlängderna 15, 18 och 22 mm, 0,9 mm tjocklek och 32 mm klammerbredd.

Se produktdetaljer
Planhäftare Kihlberg JK F561 manuell

Planhäftare Kihlberg JK F561 manuell

Denna fotpedaldrivna planhäftare är utvecklad för förslutning av speciellemballage, t.ex. plana förpackningar.

Lämplig för klammer i benlängderna 15, 18 och 22 mm, 0,9 mm tjocklek och 32 mm klammerbredd.

Se produktdetaljer
Planhäftare Kihlberg JK F560 manuell

Planhäftare Kihlberg JK F560 manuell

Denna fotpedaldrivna planhäftare är utvecklad för förslutning av speciellemballage, t.ex. plana förpackningar.

Lämplig för klammer i benlängderna 15, 18 och 22 mm, 0,9 mm tjocklek och 35 mm klammerbredd.

Se produktdetaljer
Planhäftare Kihlberg JK F53 manuell

Planhäftare Kihlberg JK F53 manuell

Denna fotpedaldrivna planhäftare är utvecklad för förslutning av speciellemballage, t.ex. plana förpackningar eller flak lock.

Lämplig för klammer i benlängderna 9, 12 och 15 mm, 0,6 mm tjocklek och 14,9 mm klammerbredd.

Se produktdetaljer
Planhäftare Kilhlberg JK F561 tryckluftsdriven

Planhäftare Kilhlberg JK F561 tryckluftsdriven

Denna tryckluftsdrivna planhäftare är utvecklad för förslutning av (wellpapps)lådor, lock o.dyl. med klammer.

Lämplig för klammer i benlängderna 15, 18 och 22 mm, 0,9 mm tjocklek och 32 mm klammerbredd.

Se produktdetaljer
Planhäftare Kilhlberg dubbel JK 2 F561 tryckluft

Planhäftare Kilhlberg dubbel JK 2 F561 tryckluft

Denna lufttrycksdrivna planhäftare är utvecklad för förslutning av (wellpapps)lådor, lock o.dyl. med klammer.

Lämplig för klammer i benlängderna 15, 18 och 22 mm, 0,9 mm tjocklek och 32 mm klammerbredd.

Se produktdetaljer
Planhäftare Kilhlberg JK F560 tryckluftsdriven

Planhäftare Kilhlberg JK F560 tryckluftsdriven

Denna tryckluftsdrivna planhäftare är utvecklad för att försluta (wellpapp)lådor, lock och dyl. med klammer.

Lämplig för klammer i benlängderna 15, 18 och 22 mm, 0,9 mm trådtjocklek och 35 mm klammerbredd.

Se produktdetaljer
Planhäftare Kilhlberg JK F53 tryckluftsdriven

Planhäftare Kilhlberg JK F53 tryckluftsdriven

Denna tryckluftsdrivna planhäftare är utvecklad för bottenförslutning av (wellpapps)lådor och dyl. med klammer.

Lämplig för klammer i benlängderna 9, 12 och 15 mm, 0,9 mm trådtjocklek och 14,9 mm klammerbredd.

Se produktdetaljer