{{stentor.needs-javascript}}

Krympfilmsmaskiner

Krympfilm används ofta som skyddande förpackning för enskilda produkter men kan också användas för att samla olika gods eller till exempel att packa flaskor eller burkar i tråg. Med krympfilm skapas en så kallad påse runt produkten. Filmen utsätts för värme som gör att filmen krymper och drar ihop sig runt godset till en tättslutande och skyddande förpackning. Själva krympningen sker i regel i en krymptunnel. Det finns separata krymptunnlar som kan ställas efter en krympmaskin utan krympfunktion, men vi har också ett brett utbud av krympfilmsmaskiner som har en integrerad krymptunnel.

Man kan använda dubbelvikt krympfilm som ger en helt tät förpackning utan öppningar eller en enkelspolad krympfilm som skapar en krympförpackning med mer eller mindre öppna sidor.
Användningsområdet för krympförpackning är mycket brett. Vilken typ av film och vilken typ av krympfilmsmaskin eller vinkelsvetsmaskin och krymptunnel som skall användas är beroende av bland annat storlek och den typ av gods som skall filmas. Möjligheterna är många, kontakta oss så kan vi tillsammans hitta den lösning som passar dig bäst!

Krympfilm kan användas för att emballera enskilda produkter, men också för samla olika gods eller att till exempel packa flaskor eller burkar i tråg. Vilken typ av krympfilm och vilken typ av krympfilmsmaskin eller vinkelsvets som skall användas beror i stor grad på vad det är för produkt som skall krympfilmas. Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller om du behöver hjälp med valet. Vi har maskinen för ditt behov, oavsett produktens form och storlek.

Krympprocessen sker i två steg:
1) Krympfilmen läggs runt godset
2) Filmen utsätts för värme och drar ihop sig runt godset

Det finns många olika produkter som kan krympfilmas, mycket små eller mycket stora, men så finns det många olika typer och modeller av krympfilmsmaskiner också. Avgörande för valet av en krympfilmsmaskin eller vinkelsvets är produktegenskaperna, den krävda kapaciteten och den typ av krympfilm som skall användas.

Också för krympprocessens andra steg, själva krympningen, finns åtskilliga möjligheter. Ibland utförs dessa två processteg i en och samma maskin. Alla dessa möjligheter ger ett stort urval av maskiner. Vår webbplats och katalog visar enddast ett urval av våra produkter. Vi har utmärkta referenser. Tveka inte att ta kontakt med oss, vi informerar dig gärna om möjligheterna!