{{stentor.needs-javascript}}

Krymphuv / sträckhuv förpackningsmaskiner

Krymphuv förpackningssystem
En krymphuv (även: pallhuv av krympfilm) skapar en mycket effektiv och stötsäker transportförpackning. Huvarna är gjorda av en tjock plast (80 - 200 µm) som dras över toppen av lastpallen varefter den krymps med värme. Pallhuven är toppsvetsad och skapar ett vattentätt och starkt emballage.

En annan metod för laststabilisering är applicering av en sträckhuv. Dessutom ger användning av sträckfilm i kombination med en bottenplatta - för stapling - ett vattentätt resultat. En sträckhuv sträcks både horisontellt och vertikalt, vilket ger extra god stabilitet och en högre spänning än krympfilm. Därför ger en sträckhuv ett tätare emballage än till exempel krympfilm eller en krymphuv. En sträckhuv formar sig efter produkten.

När det är viktigt att skydda den lastade pallen mot fukt och emballaget alltså måsta vara vattentätt, är en huv den bästa lösningen. En pallhuv består av en tjock slangfilm som matas över pallen och förhindrar att vatten tränger igenom. Huvarna är toppsvetsade och skapar ett vattentätt och starkt emballage. Vi skiljer mellan pallhuvar av krympfilm (en krymphuv) och pallhuvar av sträckfilm (sträckhuv).

Pallhuvar av sträckfilm och krympfilm är inte bara vattentäta, utan sträckhuvar och krymphuvar ger dessutom en god och effektiv stabilisering av pallen. Främst vid hantering av tyngre gods, som till exempel stenar eller styckgods, kommer dessa egenskaper till sin rätt. Eftersom huvarna behåller mycket av sin ursprungliga form lämpar sig just denna form av laststabilisering dessutom särskilt bra för applicering av (reklam)tryck.

I Contimetas sortiment ingår också så kallade krymphuvstillverkare. Vid användning av en krymphuvstillverkare är du inte längre beroende av standardmått men kan du skräddarsy dina egna krymphuvar.