{{stentor.needs-javascript}}

Spännen och plomber

Spännen och plomber har var och en för sig sina egna, specifika egenskaper. En plombförslutning ger en garanterat stabil förslutning. Plastspännen och metallspännen används vid manuell bandning. Förslutning med spänne kan inte ge lika hög säkerhet som en plombförslutning, men en viktig fördel är att inga verktyg behövs vid förslutning av bandet med spännen.

Vid tyngre bandning är en plombförslutning den bästa och säkraste lösningen. Vad som passar bäst beror starkt på situationen, vi hjälper dig gärna att välja rätt!

Spännen och plomber kan fås i olika utföranden. Generellt sett kan man säga att förseglingen är bandets svagaste punkt. Det uttrycks i procent av draghållfastheten. Är den 85% och bandets ursprungliga draghållfasthet är 200 daN (dekaNewton), då är draghållfastheten 0.85 x 200 = 170 daN.