{{stentor.needs-javascript}}

Inbyggnadsverktyg och självladdande system

För (hel)automatisk infästning av olika produkter erbjuder vi inbyggnadsverktyg och självladdande system. Vänligen kontakta oss för mer information.

Inbyggnadsverktyg och självladdande system för automatiserade behov


För att uppnå ännu högre presterande med tryckluftsdrivna spik- eller klammerverktyg erbjuder Contimeta självladdande BeA inbyggnadsverktyg. För ekonomisk produktion av större serier är dessa automatiserade verktyg den perfekta lösningen.