{{stentor.needs-javascript}}

Bandningsverktyg

14 juli 2017, 14:18

Ett bandningsverktyg är ett flexibelt verktyg som ger stör rörelsefrihet och lämpar sig för bandning av gods i olika dimensioner.

Handhållna bandningmaskiner kan med fördel användas för bandning av medeltunga paket eller och passar utmärkt för användare som ställer höga krav på flexibilitet. 


Vi har horisontella och vertikala bandmaskiner. Beroende på kraftkälla urskiljer vi helt manuella, batteridrivna och pneumatiskt drivna bandningsverktyg. Våra manuella och batteridrivna bandare kräver ingen extern näringskälla. Manuella bandningsverktyg försluter bandet med en plomb.

De batteridrivna och pneumatiska verktygen svetsar plastbandet ihop med hjälp av en friktionssvets. Värmen som uppstår får plastbanddelarna att smälta samman. Beroende på bandkvalitet är svetsens draghållfasthet ungefär 70-80 % av plastbandets brottstyrka.

Det finns många goda skäl för att köpa ett bandningsverktyg.

  • Ett bandningsverktyg är ett flexibelt verktyg för handbandning.
  • Verktygen tar både PP och PET plastband.
  • Många olika modeller både för den mindre och för den medelstora användaren
  • Brett användningsområde
  • Relativ låg kostnad per bandning 
  • Det finns även bandningsverktyg som möjliggör bandning med ett enda knapptryck!
  • Vi har manuella, batteridrivna och pneumatiskt drivna modeller
  • Olika modeller; för plombförslutning eller plomblös förslutning
  • Lämpliga för förslutning av olika typer av band, avsedda för både lätta eller tyngre applikationer.

Contimeta har bandningsverktyg för alla typer av gods. Bandspänningen varierar mellan 0 och 4000 Newton.


Nedan hittar du våra bandningsverktyg för plastband. 
Stålband? >> Klicka här för att se våra stålbandare.


Vilket verktyg till vilket ändamål? Vi hjälper dig hitta rätt stål- eller plastbandare för ditt specifika behov!

Bandningsverktyg


Band - Plastband

Vårt sortiment av bandningsverktyg