{{stentor.needs-javascript}}

Stålband

20 november 2017, 13:10

Stålband är ett band som används i många olika områden och är ett nästan oumbärligt material för bandning, godsfixering eller buntning av tyngre gods.

Buntning och bandning med stålband är sedan länge ett mycket använt och beprövat godsfixeringssätt. Den höga draghållfasthet och låga töjningen möjliggör en väldigt stark förslutning. Stålband lämpar sig mycket väl för tungt gods.  

Stålbandets begränsning ligger i dess låga töjning. Eftersom last som krymper när den bandas kräver ett band som drar ihop sig är stålband inte det mest lämpliga valet då stålband ej behåller sitt grepp runt krympande eller avsvalnande last.  I sådana situationer rekommenderar vi plastband. Om det däremot krävs mycket hög draghållfasthet eller vid bandning av varma produkter är stålband  däremot det absoluta bästa valet.

Contimeta marknadsför 3 olika kvaliteter av stålband:

1) Standardband stålband
Kallvalsat stål med låg kolhalt, bandet har avrundade kanter och passar för olika typer av stålbandningsverktyg. Bandet har en hög draghållfasthet (750-850 N/mm²) och töjning (6-8 %) p.g.a. en extra värmebehandling innan bandet skärs upp till remsor. Beroende på önskat korrosionsskydd kan detta stålband fås som blåanlöpt, svartlackerat, zinklackerat, eller elektrolytisk förzinkat.
Kan fås i följande bredder: 13, 16, 19, 25 och 32 mm.
Tjocklek: 0,4 upp till 1 mm.

Stålband


Stålband

2) Megaband stålband
Liksom standardband består också Megaband av kallvalsat stål. Megaband urskiljer sig genom sin höga draghållfasthet (900-1000 N/mm²) och töjning (ca 12 %). Megaband stålband har avrundade kanter och kan hanteras manuellt med ett handbandningsverktyg eller maskinell i en halv- eller helautomatiskt bandningsmaskin för stålbandning. 

Megaband stålband är särskilt lämpligt i applikationsområden där materialet utsätts för hög chockbelastning och - på grund av bandets högs nötningsmotstånd - för bandning av paket som har skarpa eller vassa kanter. Beroende på önskat korrosionsskydd kan man välja mellan blåanlöpt, svartlackerat eller zinklackerat.
Kan fås i följande bredder: 13, 16, 19, 25 och 32 mm.
Tjocklek: 0,5 upp till 1 mm.

En speciell typ av Megaband är så kallat "lashing" stålband. Lashing stålband används för att lyfta upp eller att säkra tunga laster under transport över havet eller med tåg, till exempel vid transport av stålrullar eller ved.
Detta högvärdiga stålband produceras under stränga kvalitetskrav, kontrollstämplas och är certifierad enligt DIN/ISO 9001.

3) Megaflex stålband
Megaflex stålband har en ännu högre töjning (ca 18 %) än Megaband. Detta gör Megaflexband speciellt lämpligt för användning inom stålindustrin.
Kan fås i följande bredder: 19, 25 och 32 mm.
Tjocklek: 0,63 upp till 1,12 mm.


Stålband kan dessutom fås i 3 olika utföranden:

1) Enkelspolat stålband
Enkelspolat stålband (RW). Innerdiametern är beroende på stålbandets bredd och tjocklek 330 mm eller 406 mm. Stålbandets yttre diameter är maximal 660 mm. Enkelspolade rullar stålband väger ungefär 25 kg.

2) Bredspolat (oscillerat) stålband
Bredspolat eller oscillerat stålband (OSC) har en innerdiameter på 406 mm. Ytterdiametern är ungefär 600 mm och rullbredden ca 60 mm. Vikten av en rulle bredspolat stålband ligger mellan 45 och 50 kg.

3) Jumborullar
Så kallade jumborullar är ca 170 mm breda och väger mellan 250 upp till 500 kg. Innerdiametern är 406 mm och ytterdiametern ca 760 mm.
Detta stålband levereras i papphuv eller plasthuv med uppgift om mått, kvalitet och artikelnummer på engångspall med en totalvikt på ca 550 kg.


Vårt sortiment av band inkl. stålband


Vårt sortiment av bandningsverktyg för stålband