{{stentor.needs-javascript}}

Gasdriven spikpistol

21 november 2017, 08:52

Letar du efter ett kraftigt spikverktyg utan slang och sladd? Titta i så fall på våra gasdrivna spikpistoler!

Vi urskiljer två olika typer av gaspistoler:

Dynamik gaspistol D90 (spikpistol):

  • Speciellt framtagen för montering av olika applikationer i trä.
  • Manövrerbart och snabbt verktyg som skjuter 2300 spik (50-90 mm) per 40 grams gaspatron.
  • D90 syftar på D-spik: denna gaspistol skjuter spik med D-huvud.
  • Tack vare den innovativa designen och eftersom den oljesmorda pistolen kör på ren gas kräver spikpistolen endast lite underhåll.
  • Används främst vid takarbeten och inom byggbranschen.

Gaspatroner till Dynamik gaspistol

Letar du efter en gasdriven spikpistol? Kontakta oss för möjligheterna!

Dynamik Betongspikpistol CN-60:

  • Den gasdrivna spikpistolen CN-60 kör på gaspatroner som uppnår upp till 1000 spikningar/patron.
  • Används huvudsakligen för montering av metallprofiler (s.k. ‘metal stud’) mot betong
  • Skjuter 15-60 mm stålspik i betong och även i stål!
  • Andra användningar är kabelarbeten, armeringsarbeten, elektriska installationer. Dessutom passar verktyget för inbyggnad i större system eller specialmaskiner.

Gasdrivna spikpistoler är oumbärliga verktyg för byggföretag, bland annat för infästning av lister, foder och innertaksmontering.
Installationsbranschen drar också fördel av att arbeta utan sladd och slang.

 

Gasdriven spikpistolGasdriven spikpistol