{{stentor.needs-javascript}}

Klammer

7 juli 2017, 11:46

Contimeta saluför fästelement för spik- och klammerverktyg, kartongförslutare och likartade verktyg.

Klammer eller häftklammer används för att häfta ihop olika material. De finns i många olika typer och storlekar och kan användas till många olika applikationer. 


Contimetas sortiment omfattar bland annat (olika typer av) fintrådsklammer, mellantrådsklammer och bredtrådsklammer.

I tillägg till detta har Contimeta också ett brett utbud av andra fästelement. Sortimentet består av:

Vilken typ av fästelement letar du efter? Vi hjälper dig gärna hitta rätt!

Miljö

Återvinning och återanvändning är två ord som får allt större betydelse världen över. Miljölagar och förpackningsavtal tränger sig allt mer på och det är produktens tillverkare som bär det slutgiltiga ansvaret. 


Tillverkaren har skyldighet att se till att produktförpackningen uppfyller alla gällande miljökrav. Utav alla material som används idag inom förpackning är (häft)klammer faktiskt en av få som består av ett naturligt material, närmare bestämt ståltråd. Ståltråden kan åter tas upp i det naturliga kretsloppet.

Wellkartonger som försluts med klammer ger betydligt mindre avfall än wellkartonger med tejpförslutning: 3400 kartonger med tejpförslutning ger lika mycket avfall som 137 000 kartonger som försluts genom kartonghäftning. Alltså 1 m³ klammer mot 40 m³ tejp!

I många länder bör mottagaren dessutom källsortera sitt avfall. Med hänsyn tagen till att klammarnas stålmaterial kan återanvändas talar allt för användning av klammer.

 
Vår avdelning Infästningsteknik erbjuder praktiska lösningar för förslutning av kartonger, klamring av papp (massiv papp, enkel- dubbel och trippelwell) och för att fästa wellpapp mot trä med klammer i form av ett intressant utbud av kartongförslutare.


Försluta dina transportförpackningar med en lockhäftare, botten- och planhäftare, klammertång eller välj ett inbyggnadsverktyg för mer komplexa automatiserade lösningar.


Klammer


Fästelement - Klammer