{{stentor.needs-javascript}}

Smältlim

30 november 2017, 14:49

Det är svårt att tänka sig dagens limteknik utan Power Adhesives Tecbond® smältlim. Smältlim, eller hotmelt som denna typ av lim också kallas, passar mycket bra för limning av olika ytor och fäster på nästan alla material och underlag. 


För applicering av Tecbond® Hotmelt krävs speciella limpistoler med exakt inställd temperatur och termostatisk kontroll.
Dessa limpistoler hittar du självklart hos oss på Contimeta. Vi urskiljer limpistoler för ø 12 mm limpatroner och ø 43 mm limpatroner.

Vi erbjuder ett brett utbud av Power Adhesives TECBOND smältlim.
Smältlim baseras vanligen på EVA (plast), hartser, vaxer eller paraffin och antioxidanter.

Fördelar med Tecbond smältlim:

 • Mycket snabb vidhäftning, kort bindtid, nästan ingen torktid.
 • Smältlim är fuktbeständigt.
 • Passar även till limning av icke-porösa material. 
 • Perfekt reglerbar limning. 
 • Mycket kompakta limverktyg 
 • Smältlimspistolerna uppnår höga hastigheter. 
 • Reducerad limförbrukning.
 • Obegränsad hållbarhet.

 

Viktiga begrepp inom Tecbond® smältlim:

 • Hot tack: limmets vidhäftning vid varmt tillstånd.
 • Öppentid: Tiden mellan applicering av limmet och sammanfogning av materialet. Alltså inom vilken tid materialen skall fogas samman för maximal vidhäftning.
 • Maskin öppentid: Tiden mellan applicering av limmet och sammanfogning av materialen i en smältlimsmaskin (smältlimsystem) med hjälp av t.ex. tryckrullar.

Användningsområdena är många:

Smältlim används inom förpacknings- och pappersindustrin (bokbinderi och förslutning av wellkartonger), trappbeklädnad, sammanfogning och montering.


Vilket typ av smältlim letar du efter? Ring oss och vi hjälper dig hitta rätt!

Smältlim
Smältlim

Vårt sortiment av smältlim

Vårt sortiment av limpistoler och smältlimsystem
Letar du efter smältlim?
Vi på Contimeta hjälper dig gärna hitta rätt typ av lim!