{{stentor.needs-javascript}}

Smältlim

19 september 2018, 08:59

Med det breda utbud av smältlim som BeA erbjuder kan du vara säker på att hitta exakt rätt lim för ditt specifika behov. Smältlim, eller hotmelt som denna typ av lim också kallas, passar mycket bra för limning av olika ytor och fäster på nästan alla material och underlag. 


För applicering av hotmelt krävs speciella limpistoler som är anpassade för den aktuella användningen. Dessa limpistoler hittar du självklart hos oss på Contimeta. Vi skiljer på limpistoler för ø 12 mm limpatroner och för ø 43 mm limpatroner.

Vi erbjuder ett brett utbud av BeA smältlim.Smältlim baseras vanligen på EVA (plast), hartser, vaxer eller paraffin och antioxidanter.

Smältlim är vanligt förekommande inom bland annat träindustrin och förpackningsindustrin där en kort fixeringstid ofta är att föredra. Med rätt kombination av limpistol och smältlim kan en perfekt och reglerbar limning åstadkommas, med reducerad limförbrukning och obegränsad hållbarhet.

Viktiga begrepp inom smältlim:

  • Hot tack: limmets vidhäftning vid varmt tillstånd.
  • Öppentid: Tiden mellan applicering av limmet och sammanfogning av materialet. Alltså inom vilken tid materialen skall fogas samman för maximal vidhäftning.
  • Maskin öppentid: Tiden mellan applicering av limmet och sammanfogning av materialen i en smältlimsmaskin (smältlimsystem) med hjälp av till exempel tryckrullar.

Användningsområdena är många:

Smältlim används inom förpacknings- och pappersindustrin (bokbinderi och förslutning av wellkartonger), trappbeklädnad, sammanfogning och montering.


Vilket typ av smältlim letar du efter? Ring oss och vi hjälper dig hitta rätt!

Smältlim
Smältlim

Vårt sortiment av smältlim

Vårt sortiment av limpistoler och smältlimsystem
Letar du efter smältlim?
Vi på Contimeta hjälper dig gärna hitta rätt typ av lim!