{{stentor.needs-javascript}}

Service infästningsverktyg och -maskiner

Contimetas serviceavdeling

Maskiner och verktyg som våra kunder köper utgör ofta del av en förpackningslinje och är då bara en länk i en större kedja. På grund av detta kan en inte fungerande maskin eller verktyg ha genomgripande konsekvenser. För att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt, lägger Contimeta stor vikt vid att ständigt förbättra och utveckla serviceavdelningen.

Contimetas serviceavdelning består av ett professionellt team av sakkuniga och erfarna servicetekniker. Vi investerar ständigt i kunskapsbyggande och i vår kompetensutbildning. Vår styrka är vår flexibilitet och kunskap. Sälvklart kan vi också hjälpa dig om dina befintliga maskiner eller verktyg bör revideras. 


Behöver du reservdelar?

Du kan efterfråga reservdelar baserat på tekniska ritningar (sprängskisser). Sök snabbt och smidigt på maskinnamn, varumärke, typ eller reservdelsnummer. Klicka på loggan nedan för att komma till vår sida för reservdelar. 
Samarbete

Köp- och försäljningsrådgivning föds ur samråd med både engineers och serviceavdelningen. Serviceavdelningens rådgivning är i synnerhet inriktad på arbetsomständigheterna under vilka verktygen skall funktionera. Vi tar alltid hänsyn till användarens specifika situation.

Serviceverkstad

I vår serviceverkstad slutkontrolleras alla maskiner och verktyg innan de skickas till kunden. I serviceverkstaden reparerar och modifierar vi också de maskinerna och verktygen som utan alltför stora problem kan skickas/transporteras tillbaka till verkstaden.

Dessutom har Contimeta en fullt utrustad egen serviceverkstad. Här utför vi reparationer, service och underhåll och ser vi till att dina maskiner och/eller verktyg är färdiga att användas direkt vid leverans.


Telefonrådgivning

Med lite rådgivning per telefon kan man ofta utföra underhåll på egen hand och själv lösa problemet. Våra tekniker instruerar dig i denna process så att du kan utföra underhåll själv. Vi skickar reservdelarna till användaren som sedan själv kan byta ut dem.