{{stentor.needs-javascript}}

Disclaimer

Allmän

Denna webbplats innehåller information om Contimetas produkter och tjänster.

Contimeta förebehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatsen utan att på förhand informera om detta.

Ansvarsbegränsning

Contimeta arbetar kontinuerligt med webbplatsen och strävar efter att alltid ha en felfri, komplett och uppdaterad webbplats. Trots att denna webbplats sköts med största möjliga noggrannhet kan ej uppdaterad information eller skrivfel uppstå. Contimeta påtager sig inget ansvar för innehållets riktighet, aktualitet och fullständighet.

Denna webbplats innehåller hänvisningar till webbplatser som tillhör tredje part. Contimeta ansvarar inte för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll på webbplatser som tillhör tredje part eller för andra webbplatsers integritetspolicy.

Användarna av dessa webbplatser får inga rättigheter till dessa eller till information och data som återges där. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt.

Vi har inte någon ansvarsskyldighet för dokumentets innehåll.

Upphovsrätt

Information på Contimetas webbplats, inklusive men ej begränsad till formgivningar, texter, logotyper och bilder, skyddas av upphovsrättslagen.

Kopiering av information eller data, i synnerhet användning av texter och bilder, kräver skriftligt godkännande av Contimeta.

Contimeta tillämpar allmänna villkor för sina produkter och tjänster. På begäran skickar vi dig utan kostnad en kopia av den senaste versionen av dessa allmänna villkor.