{{stentor.needs-javascript}}

Band

Valet av vilken typ av band som lämpar sig bäst beror i stor grad på applikationen och på verktyget som används. Eftersom användningsmiljön är avgörande för valet av vilken typ av band som passar bäst bistår vi gärna med kundspecifik rådgivning. Contimeta har ett brett sortiment av bl.a. plastband och stålband för både manuell och maskinell bandning eller buntning som omfattar bl.a. PP-band och PET-band.

Band är ett mycket använt förpackningsmaterial. Contimeta har ett brett sortiment av (plast)band för buntning och bandning: PP-band, PET-band. Vi hjälper dig gärna att välja rätt material för dina behov.

Tillbehör som plomber och spännen samt bandavrullare hittar du här.

Bandets draghållfasthet, elasticitet och relaxationseffekt
Den viktigaste karakteristiken är bandets minimum draghållfasthet. Draghållfastheten bestäms huvudsakligen av bandets bredd, tjocklek och material. Draghållfastheten anges i daN (dekaNewton). Förutom draghållfastheten är också bandets töjning av stor vikt. Bandet vill efter utsträckningen gå tillbaka till sin ursprungliga längd vilket gör att plasten formar sig tätt runt pallen/godset. Efter lång tid börjar plastbandet dock tappa sina elastiska egenskaper, avtar den ursprungliga spänningen en töjs bandet ut, den så kallade relaxationseffekten.